การให้บริการฉีดวัคซีน

 
*** ราคาวัคซีน อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่หน่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค อีกครั้งค่ะ ***

รายการวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้รับบริการรูปแบบต่างๆ 

วัคซีนสำหรับบุคลากรเข้าใหม่
วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ
วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
วัคซีนสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
วัคซีนสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV

 ราคาวัคซีน  update 14 ก.พ. 67