อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ประชุม

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (24 พ.ย. 2564)

อ่านต่อ

อบรม หลักสูตรการอบรมกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ (Medical cannabis and cannabinoids) (2563)

อ่านต่อ

อบรม เรื่องออฟฟิศซินโดรม (2562)

อ่านต่อ

อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2019 (THLS-AP 2019) (2562)

อ่านต่อ

อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2018 (THLS-AP 2018) (2561)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ (2561)

อ่านต่อ

อบรม เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเฉพาะกลุ่มที่พบบ่อยในสถานบริการระดับปฐมภูมิ (2560)

อ่านต่อ

อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2017 (THLS-AP 2017) (2560)

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการวันเอดส์โลก (World AIDS’ Day 2017) (2560)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ (2560)

อ่านต่อ