กิจกรรมภาควิชา

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อคลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ วันที่ 5 ต.ค. 66

อ่านต่อ

ศิริราชอาลัยรัก (2566)

อ่านต่อ

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุงาน/ราชการ และผู้มีอายุงานครบ 5 รอบ

อ่านต่อ

ต้อนรับทีมเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566

อ่านต่อ

Siriraj Showcases at “IPS2023” and “ANC2023” in China

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความรู้สึกขอบพระคุณ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

อ่านต่อ

รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2565 (Quality Fair 2023)

อ่านต่อ

นำเสนอผลงานนวัตกรรมในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566

อ่านต่อ

รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้แบบสอบถามและเครื่องมือคัดกรองสุขภาพ Checkup Clinic Screening Practice วันที่ 5 ก.ย. 66

อ่านต่อ