กิจกรรมภาควิชา

ร่วมงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 "ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ"

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมประเพณี "งานรับน้องข้ามฝาก"

อ่านต่อ

ถ่ายรูปร่วมกับทีมผู้บริหารใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ

ร่วงงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุงาน/ราชการ จัดโดยสภาอาจารย์ศิริราช

อ่านต่อ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ (MOU) ร่วมกับสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (ประเทศไทย)

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

The 1st Siriraj – TTSH Bilateral Sharing – Innovative Health Care Model for Healthy Aging

อ่านต่อ