กิจกรรมภาควิชา

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย (รุ่นที่ 1)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ ที่ได้รับรางวัล นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ภาควิชาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดมณฑป (คุณแม่มานิตย์ อินทร์เย็น มารดาของ คุณสมคิด อินทร์เย็น ถึงแก่กรรม)

อ่านต่อ

ร่วม “งานเดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุศิริราช

อ่านต่อ

ภาควิชาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีเอี่ยม (คุณแม่ศรีพูล อุดล มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล อุดล ถึงแก่กรรม)

อ่านต่อ

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมในชมรมผู้สูงอายุเขตบางขุนเทียน โดย สหสาขาวิชาชีพ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ่านต่อ

Mahidol University Young Alumni Awards 2023

อ่านต่อ

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสมาพันธ์ฯ จังหวัดระยอง

อ่านต่อ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

อ่านต่อ