ข่าวการศึกษาภาควิชา

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด ประจำปี 2565

อ่านต่อ

กิจกรรมพบอาจารย์แพทย์ (Meet the Medical Professionals) โดย อ.นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์

อ่านต่อ

กิจกรรมพบอาจารย์แพทย์ (Meet the Medical Professionals) โดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

อ่านต่อ

กิจกรรมพบอาจารย์แพทย์ (Meet the Medical Professionals) โดย ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท

อ่านต่อ

รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก เข้าร่วมประชุมงานคลินิกผู้สูงอายุ

อ่านต่อ