ข่าวการศึกษาภาควิชา

กิจกรรมพบอาจารย์แพทย์ (Meet the Medical Professionals) สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

รางวัล "เรียนดี" ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก เข้าร่วมประชุมงานคลินิกผู้สูงอายุ

อ่านต่อ