การให้บริการของ หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา

ปรับเวลาการให้บริการของ หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป


ช่องทางการให้บริการ: ผ่านหมายเลขโทรศัพท์

                                  97007 (กรณีโทรจากภายใน รพ.ศิริราช) หรือ

                                  0 2419 7007 (กรณีโทรจากภายนอก รพ.ศิริราช)  


การให้บริการ:

1. ตอบคำถามด้านยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน

2. ให้คำปรึกษาและข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยด้านพิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน