ข่าวประชาสัมพันธ์/มีข่าวอยากบอก

การให้บริการของ หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา

อ่านต่อ

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อและอัตราค่าตรวจรายการทดสอบ Metanephrine และ Normetanephrine ในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

อ่านต่อ

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก ขอแจ้งปิดการให้บริการ (ชั่วคราว)

อ่านต่อ

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก พบผู้รับบริการ 2562

อ่านต่อ