ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สิขริณญ์ อุปะละ ที่ได้รับการจัดอันดับใน World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2021

World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2021

 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สิขริณญ์ อุปะละ ที่ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก ปี 2021 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA)

สำนักพิมพ์ Elsevier บริษัท SciTech Strategies และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University) ปี 2021 ในสาขาวิชาต่างๆ แบ่งออกเป็น 22 สาขาหลัก 176 สาขาย่อย รวมมากกว่า 100,000 คน รายงานโดยทีมวิจัยนำโดย 1. Jeroen Baas จาก สำนักพิมพ์ Elsevier 2. Kevin Boyack จาก บริษัท SciTech Strategies และ 3. Professor John P.A. Ioannidis จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)

 

แหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.thailibrary.in.th/2021/11/21/worlds-top-2-scientists-by-stanford-university-2021/