การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 80

         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เป็นประธาน พร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลต่างๆ ในการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 80 (UHosNet 80 th) University Hospital Network: Towards the Excellence   ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
         โดยวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงสนับสนุนความร่วมมือซึ่งกันและกันรวมถึงเป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันเพื่อร่วมทำงานกับองค์กรภายนอก ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การอภิปราย การประชุมกลุ่มย่อย และกิจกรรมสัมพันธ์  และภายในงานยังได้ส่งมอบการเป็นภาพครั้งที่ถัดไปให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ