ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ศิริราชจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

...

อ่านต่อ

ศิริราชรับมอบรถเข็นไฟฟ้าและเครื่องช่วยยก จากมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.นิดา จารีมิตร ได้รับรางวัล Young Gynecologist Award

...

อ่านต่อ

พิธีเปิดงานเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สภาอาจารย์ศิริราช

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพบนแพลตฟอร์ม LINE กับ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

...

อ่านต่อ

ศิริราช ร่วมกับ ศิริราชมูลนิธิ และมูลนิธิไทยคม ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพสมอง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10

...

อ่านต่อ

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือแนวทางความร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงอายุ

...

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จับมือ เอ็มเอสดี ประเทศไทย ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรมและวัคซีน ในประเทศไทย

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ นศ.พ.สิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ นักศึกษาแพทย์ศิริราช ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และศึกษาจบหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงาน SiCOE FORUM 2024 หัวข้อ “3E : Empowerment Engagement Excellence”

...

อ่านต่อ

ศิริราช - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ความร่วมมือในการดำเนินงานกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Accessible Thailand Wellness Tourism: ATWT) ภายใต้แนวคิด Travel THAILAND with EASE

...

อ่านต่อ

Siriraj Education Expo 2024 ก้าวสู่ยุคใหม่ไปกับศิริราช พร้อมยกระดับทางการแพทย์ให้ดีขึ้น เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยทุกคน

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ทันตแพทย์หญิงฉัตรแก้ว  บริบูรณ์หิรัญสาร ในโอกาสได้รับ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566

...

อ่านต่อ

"ศิริราชเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16 คึกคัก ต้อนรับนักวิ่งกว่าหมื่นชีวิต"

...

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชครบ ๑๓๖ ปี เเละเฉลิมฉลองศาลาท่าน้ำ โรงพยาบาลศิริราช ครบ ๑๐๐ ปี

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 136 ปี

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เเละ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

...

อ่านต่อ