ศิริราชรับมอบรถเข็นไฟฟ้าและเครื่องช่วยยก จากมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

        วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00น. ณ อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ. ดร. นพ.ชุติวิชัย  โตวิกกัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานในพิธีรับมอบรถเข็นไฟฟ้าและเครื่องช่วยยก จากมูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ F)E)N)D) (Foundation to Eradicate Neuromuscular Disease) โดยมี คุณสายฟ้า  ตันธนา เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นผู้แทนส่งมอบรถเข็นไฟฟ้า จำนวน 10 คัน และ เครื่องช่วยยก จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ผู้ป่วยเด็กโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลอื่น ๆ ทั้งหมด 13 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถเคลื่อนไหวร่างกายในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก คล่องตัว และช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้นด้วย 

Facebook FEND 
Facebbok SiNMD