คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพบนแพลตฟอร์ม LINE กับ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

          ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องกาแล็กซี (17.1) ออฟฟิศ LINE ประเทศไทย ชั้น 17 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ราชประสงค์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช (SiACG) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพบนแพลตฟอร์ม LINE โดยมี ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ คุณณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัต รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด LINE ประเทศไทย และมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ และประธานศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช รวมทั้งคุณปัฐกรณ์ หุ่นดีร่วม หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารการตลาดธุรกิจคอนเทนต์และธุรกิจสำหรับผู้บริโภค เป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และ ศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล รองประธานศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุศิรราช ด้านการศึกษาและด้านบริหารจัดการ รวมทั้งที่ปรึกษาศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธี