ศิริราชจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

      วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567) เวลา 07.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  พิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ร่วมด้วย รศ. ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้บริหาร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รวมทั้งประชาชน พร้อมใจมาร่วมพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช