ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


Middle Manager ร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศิริราช ครั้งที่ 3

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

...

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จัดเเสดงผลงานผ่านนิทรรศการ MET Exhibition 2023 “METallic”

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ในโอกาสดำรงตำเเหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา

...

อ่านต่อ

รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย oral presentation ในงานประชุม European Society for Paediatric Infectious Diseases 2023

...

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร เยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อริเริ่มและสานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์ ในโอกาสที่เข้าร่วมวิจัย AI ทางการแพทย์ และได้รางวัล Gold Medal ในงานThe 48th Geneva International Exhibition of Inventions

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดดงานสัปดาห์การแพทย์แผนไทย "แก่อย่างสง่า"

...

อ่านต่อ

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "Conventional management of alpha thalassemia"

...

อ่านต่อ

ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมงานจัดแสดงผลงานวิจัยด้านกลิ่นรส พร้อมนำเสนอนวัตกรรมชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบการรับกลิ่น (Olfactory Test Kit )

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รอง ผอ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers Categories Tags

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15”

...

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศิริราช

...

อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 135 ปี

...

อ่านต่อ

ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566

...

อ่านต่อ

ศิริราชผนึก 4 กระทรวง สาธารณสุข มหาดไทย การท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ รวมพลัง 13 เขตสุขภาพไทย จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ”

...

อ่านต่อ

“Siriraj Liver Transplant Brother Hospitals” ลงนามความร่วมมือการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

...

อ่านต่อ