ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563

...

อ่านต่อ

ศิริราช ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร รามา ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพันธกิจหลัก ทั้ง 2 องค์กร

...

อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานข้าวกล่อง วันละ 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

...

อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

...

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2563

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. เกียรติคุณ ดร.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ผู้ได้รับรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2563

...

อ่านต่อ