ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี ๒๕๖๖

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี แก่ ศ.คลินิก ร.อ. นพ.ชลเวช ชวศิริ ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2566 ในด้านบริการ

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี แก่ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ได้รับ รางวัลแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในด้านบริหาร

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ “โครงการ Integrated Care for Older People Thailand สูงวัย สุขภาพดี สู่วิถีชีวิต Blue Zone”

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดงาน “เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้สมทบกองทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ (SAB) ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน

...

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข เนื่องในโอกาสครบรอบวันเสด็จทิวงคต

...

อ่านต่อ

คณบดีฯ นำทีม Steering Committee รับฟังการนำเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะฯ

...

อ่านต่อ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ Siriraj Health Games 2023

...

อ่านต่อ

"คณบดี ผู้บริหารคณะฯ พบประชาคมศิริราช และมอบของขวัญปีใหม่ 2567"

...

อ่านต่อ

ศิริราชจับมือบริษัท Varian: a Siemens Healthineers Company สร้างคอร์ส 3D-image guided adaptive brachytherapy ยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งด้วยรังสีรักษาระยะใกล้ระดับประเทศและภูมิภาค

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัลงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2566

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถ นานา ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัล APSR 2023

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

...

อ่านต่อ

งานสัปดาห์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

...

อ่านต่อ

การประชุม Workshop เรื่อง RED Program ของศูนย์วิจัยเป็นเลิศ ประจำปี 2023

...

อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 นำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566  ภายใต้แนวคิด “ศิริราชลอยกระทง ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ ในโอกาสได้รับรางวัล "พระพลบดี" จาก กรมพลศึกษา

...

อ่านต่อ