ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

...

อ่านต่อ

ทรู 5G ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช ปฎิวัติการใช้งานเครือข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยแพลตฟอร์ม MEC ที่เป็นจริงแล้ว ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ นศพ.ทัตติยา วิษณุโยธิน ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลคนดีศรีมหิดล ประจำปี 2563

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563

...

อ่านต่อ

ศิริราช ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร รามา ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพันธกิจหลัก ทั้ง 2 องค์กร

...

อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานข้าวกล่อง วันละ 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

...

อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

...

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2563

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. เกียรติคุณ ดร.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ผู้ได้รับรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2563

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สุจิตรา ประสานสุข ได้รับรางวัล “สมเด็จพระวันรัต” ประจำปี 2563

...

อ่านต่อ

ประเทศไทยจับมือ 23 ประเทศ จัดแคมเปญรณรงค์ “วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย” ด้วยการประดับตกแต่งไฟอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราชเชิญชมการจัดกิจกรรมรณรงค์ World NTD Day กับ 23 ประเทศ ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคมนี้

...

อ่านต่อ

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ส่งมอบนวัตกรรม รับมือ COVID-19 แก่โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

...

อ่านต่อ

ศิริราชแจงบุคลากรติดเชื้อ COVID-19

...

อ่านต่อ

ศิริราชเตือน “ยาเค” อันตราย

...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปเพื่อนำเสนอ PMAC Mahidol Field Trip Panel Discussion

...

อ่านต่อ