ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


“งาน SIRA RUN” วิ่งกับหมอ... ศิริราช - รามาธิบดี ผสานกำลังเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน

...

อ่านต่อ

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้รับมอบ “เครื่องอิสริยาภรณ์ ปาล์ม อคาเดมิค” แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

...

อ่านต่อ

ฟุตบอลกระชับมิตร สธ.- ศิริราช

...

อ่านต่อ

ศิริราช ร่วมกับองค์กรภาคี เดินหน้าโครงการ Stand by you เต็มกำลัง จัดหาทุนเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในเยาวชน ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ประเภทบริหาร

...

อ่านต่อ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเยือนศิริราช พร้อมแสดงปาฐกถาในผลงานที่ได้รับรางวัล อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

...

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) เข้าเยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

...

อ่านต่อ

พิธีทำบุญเพิ่มเสริมศิริมงคลศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต SIRIRAJ H SOLUTIONS

...

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์ ม.โตเกียว ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และวิชาการระหว่างประเทศ

...

อ่านต่อ

ศิริราช รับรางวัล Healthy Organization Award ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ยุทธนา อุดมพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

...

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลสถาบันการอุดมศึกษาดีเด่นที่มีจำนวนศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นสูงสุด สายวิทยาศาสตร์

...

อ่านต่อ

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

...

อ่านต่อ

ศิริราช ร่วมกับ เทพผดุงพรมะพร้าวและอำพลฟูดส์ เชื่อมมหัศจรรย์ทางดนตรีและความสุขที่ส่งต่อได้ไม่รู้จบ ในคอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก”

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.ภาวิน เกษกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง President, Asia Pacific Association for Diabetic Limb Problems Term ปี 2023-2025

...

อ่านต่อ

ศิริราชเปิดให้บริการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร แบบ Soft Opening

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสมาคมฟื้นฟูโรคระบบประสาทภาคพื้นเอเชียแฟซิฟิก

...

อ่านต่อ

ศิริราช- แอสตร้าเซเนก้า ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ Initiatives for Genetic-Related Cancers and Precision Oncology เพื่อผลักดันการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง

...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. 2566

...

อ่านต่อ