ข่าวประชาสัมพันธ์


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ครั้งที่ 2

...

อ่านต่อ

บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี ๒๕๖๑

...

อ่านต่อ

พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร

...

อ่านต่อ

ศิริราชมอบแว่น “โครงการสายตาคมชัดสวัสดิการจัดให้” ครั้งที่ 2

...

อ่านต่อ

ศิริราชปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาผิวกระจกตาสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทย

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

...

อ่านต่อ

ศิริราชจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 : ปลอดใส ไร้ควันบุหรี่

...

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดี กับฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ

...

อ่านต่อ