คู่มือห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก

สามารถดูรายละเอียดคู่มือห้องปฏิบัติการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/a07.htm