ประกาศรางวัล "เรื่องเล่าจากใจ 2022" และ "โปสเตอร์ 2022"

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องเล่าจากใจ และ โปสเตอร์ ประจำปี 2022 ในงาน ประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2022