สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช
Siriraj Palliative Care Center

อาคาร 10 ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 024199679-80
โทรสาร: 024196977
E-mail: sipalliative@gmail.com