สาระน่ารู้

การดูแลบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยประคับประคอง

อ่านต่อ

การดูแลผู้ที่มีอาการหายใจลำบาก ในผู้ป่วยประคับประคอง

อ่านต่อ

ภาวะสับสนในผู้ป่วยประคับประคอง

อ่านต่อ

คู่มือประเมินภาวะสับสนของแบบประเมิน Memorial Delirium Assessment Scale Thai Version (MDAS-T)

อ่านต่อ

แบบประเมิน Memorial Delirium Assessment Scale Thai Version (MDAS-T)

อ่านต่อ

ภาวะเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และผอมแห้ง

อ่านต่อ

ข้อแนะนำในการบริบาลผู้ป่วย เพื่อนำสู่ความสงบในช่วงท้ายของชีวิต

อ่านต่อ

ภาวะโศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสีย

อ่านต่อ

การบรรยายหัวข้อ Breaking Bad News โดย อ.นพ. ปเนต ผู้กฤตยาคามี

อ่านต่อ

ดาวโหลดเอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2021

อ่านต่อ