อบรม/บรรยาย/สัมมนา/ประชุม

งานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2023 ภาคประชาชน

อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2023

อ่านต่อ

ขอเชิญฟังบรรยายทางไกล หัวข้อ “Using music for professional self-care practice”

อ่านต่อ

ขอเชิญฟังบรรยายทางไกล หัวข้อ "The use of recorded music in hospital setting"

อ่านต่อ

CARE AT THE END OF LIFE การประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2564

อ่านต่อ