อบรม/บรรยาย/สัมมนา/ประชุม

ขอเชิญ พยาบาล ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2024

อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2023 ภาคประชาชน

อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2023

อ่านต่อ

ขอเชิญฟังบรรยายทางไกล หัวข้อ “Using music for professional self-care practice”

อ่านต่อ

ขอเชิญฟังบรรยายทางไกล หัวข้อ "The use of recorded music in hospital setting"

อ่านต่อ

CARE AT THE END OF LIFE การประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2564

อ่านต่อ