ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2023 ภาคประชาชน

อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2023

อ่านต่อ

ประกาศผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจ และโปสเตอร์ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปี พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

ขอเชิญส่งผลงานประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ประจำปี 2023

อ่านต่อ

เชิญส่งผลงานประกวด "เรื่องเล่าจากใจ ประจำปี 2023"

อ่านต่อ

ขอเชิญฟังบรรยายทางไกล หัวข้อ “Using music for professional self-care practice”

อ่านต่อ

ขอเชิญฟังบรรยายทางไกล หัวข้อ "The use of recorded music in hospital setting"

อ่านต่อ

ขอเชิญ พยาบาล ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2023

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

อ่านต่อ