ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

        วันนี้ (21 ต.ค. 58) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 57 ปี โดยมี ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 57 ปี ณ คณะวิทยาสาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)