ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสได้รับรางวัล Leadership Excellence Award

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสได้รับรางวัล Leadership Excellence Award โดยมีนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 (Thailand Quality Award 2023) ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย