ศิริราชร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล “คนดีอัสสัมชัญ”

           เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร ได้รับรางวัล “คนดีอัสสัมชัญ” ในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ 130 ปี โอกาสนี้ ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก ร่วมด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และคณะกรรมการประจำคณะฯ รวมทั้ง ทีมผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง