งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Miss Healthy Model

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Miss Healthy Model

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งในกิจกรรมค้นหาพรีเซนเตอร์ด้านสร้างเสริมสุขภาพ หรือ  Miss Healthy  Model 2565 ทุกท่านดังนี้

- Miss Healthy  Model 2565 ได้แก่ หมายเลข 7 นางสาวภัสสกร ศักดิ์​ปิยะพันธ์​  ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด SiPH
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ หมายเลข 11 นางสาวธนาพร ลิขิตปริญญา ภาควิชาศัลยศาสตร์
- รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ หมายเลข 15 นางสาวอ้อยทิพย์  สื่อสุวรรณ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล
- รางวัลขวัญใจมวลชน (Popular Vote) ได้แก่ หมายเลข 6 นางสาวธนิตนันท์ หมายเจริญ ศูนย์ถันยรักษ์ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน
- รศ.ดร. มลินี สมภพเจริญ อาจารย์ด้านการสื่อสารสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
- คุณนรินทร์ ภูวนเจริญ นักแสดง/พิธีกรมากความสามารถ
- คุณบงกช ประทุมพันธุ์ งานคุณธรรมและจริยธรรม
- คุณพิมพ์พันธ์ วิจิตรเอกสิงห์ งานกิจกรรมเพื่อสังคม 
- คุณอรวรรณ สุดิสุสดี งานสร้างเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ การแข่งขันจัดขึ้นเนื่องในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ 
1. การแนะนำตัว และ แสดงความสามารถ
2. รอบ Keyword
3. รอบตอบคำถาม

นอกจากนี้ ขอขอบคุณสาวงามชาวศิริราชทั้ง 22 ท่าน ที่ร่วมกิจกรรมแข่งขัน Miss Healthy Model เพื่อค้นหาพรีเซนเตอร์ด้านการดูแลสุขภาพ สร้างพลังบวกให้ชาวศิริราชท่านอื่นๆ ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมคลิปการแข่งขันย้อนหลัง และภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ เร็วๆนี้

ขอบคุณภาพถ่าย : สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์