งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Green Office สำนักงานรักษ์โลก

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Green Office สำนักงานรักษ์โลก

ขอแสดงความยินดีกับแชมป์จัดสวนถาดจากวัสดุเหลือใช้ ในกิจกรรม "Green Office สำนักงานรักษ์โลก" ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีมอาชีวอนามัย ในสวน
งานอาชีวอนามัย
ผลงาน My Dream Green Office

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ทีมเริ่มรักษ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผลงาน SI R2G

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ทีมสวนลูกแมว
งานสร้างเสริมสุขภาพ
ผลงาน สวนลูกแมว

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน
1) คุณ ศราวุฒิ ศรีสรรค์ ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อย
2) คุณกัญญ์พิชญา เองไทร หัวหน้างานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
3) คุณรณชัย และล้ำเลิศ หัวหน่วยสวนต้นไม้ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่

โดยการตัดสินพิจารณาจาก ความคิดสร้างสรรค์, การนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นองค์ประกอบ, ความประณีตสวยงาม, ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานได้จริงในศิริราช

นอกจากนี้ ขอขอบคุณบุคลากรศิริราชทุกทีม ที่ร่วมกิจกรรม Green Office สำนักงานรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสำนักงาน เพิ่มความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ รวมทั้งลดขยะด้วยการใช้แนวคิดรีไซเคิล ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมคลิปการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ https://iptv.mahidol.ac.th/topic/82947
.
ขอบคุณภาพถ่าย : สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์