งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Healthy Meeting Challenge

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Healthy Meeting Challenge

ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ทำอาหารว่างประชุมส่งเสริมสุขภาพ ในกิจกรรม "Healthy Meeting Challenge" ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม อาหารคือรากฐานของความรัก 
งานการพยาบาลศัลย์ ฯ ฝ่ายการพยาบาล
เมนู ปังหมูกู้ชีพ
เครื่องดื่ม แดง cpr

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ทีม Saladroll Immuno Healthy 
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
เมนู Saladroll Immuno Healthy 
เครื่องดื่ม Green fresh

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ทีม เชฟกระทะหลุด
ฝ่ายการคลัง
เมนู ยำตะลุยหิมะ
เครื่องดื่ม เช้าชา เย็นชา (ชาเกสรบัวหลวง)

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน
1) คุณณัฐธิกา แสงเทียนประไพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
2) คุณพจนรรถ์ รีเรืองชัย  ศูนย์เบาหวานศิริราช
3) คุณจุฑามาส เลิศล้ำ ฝ่ายโภชนาการ

โดยการตัดสิน พิจารณาจาก ความเหมาะสมทางโภชนาการ, 
ความอร่อย, ความสะอาดถูกสุขลักษณะ, ความเป็นไปได้ในการนำเมนูไปใช้จริงในศิริราช

นอกจากนี้ ขอขอบคุณบุคลากรศิริราชทุกทีม ที่ร่วมกิจกรรม Healthy Meeting Challenge เพื่อส่งเสริมการเลือกอาหารว่างประชุมที่ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมคลิปการแข่งขันย้อนหลัง และภาพบรรยากาศ พร้อมสูตรอาหารเฮลตี้ต่างๆ ได้ที่นี่ เร็วๆนี้

ขอบคุณภาพถ่าย : สาขาถ่ายภาพ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์