ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.นพ. สัมมน โฉมฉาย

 • 1.
  Chomchai S., Mekavuthikul P., Phuditshinnapatra J., Chomchai C.
 • 2.
  Puttipaibool S., Akarasereenont P., Chomchai S., Udomphorn Y., Asavamongkolkul A.
 • 3.
  Chartkul M., Na Petvicharn K., Kumrungsee T., Jiranantakan T., Chomchai S.
 • 4.
  Mekavuthikul, Pattaraporn; Phuditshinnapatra, Jariya; Chomchai, Summon
 • 5.
  Phuditshinnapatra, Jariya; Mekavuthikul, Pattaraporn; Chomchai, Summon
 • 6.
  Mekavuthikul, Pattaraporn; Phuditshinnapatra, Jariya; Chomchai, Summon
 • 7.
  Phuditshinnapatra, Jariya; Mekavuthikul, Pattaraporn; Chomchai, Summon
 • 8.
  Chomchai S., Laoraksa P., Virojvatanakul P., Boonratana P., Chomchai C.
 • 9.
  Chomchai S., Phuditshinnapatra J., Mekavuthikul P., Chomchai C.
 • 10.
  Phuditshinnapatra, Jariya; Chomchai, Summon; Srirawaraporn, Aim; Pattawang, Panithan