อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

“ยาคลอร์เฟนิรามีน ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ?”

“ยาคลอร์เฟนิรามีน ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ?”
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล


วันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี ได้รับการกำหนดให้เป็นวันป้องกันการใช้ยาเกินขนาดสากล เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วโลกมีพฤติกรรมการใช้ยาอย่างเหมาะสม ป้องกันอันตรายที่อาจได้รับจากการใช้ยาเกินความจำเป็น

เนื่องในวันป้องกันการใช้ยาเกินขนาดสากลในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับหลักการใช้ยาแก้แพ้ที่คนไทยคุ้นเคยมาฝากกัน นั่นคือ ยาคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต (chlorpheniramine maleate) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ยาคลอร์เฟนิรามีน ทั้งนี้ ยาคลอร์เฟนิรามีนเป็นยาแก้แพ้ มีสรรพคุณ ใช้บรรเทาอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น น้ำมูกไหล ผื่นคัน ลมพิษ น้ำตาไหล ตาแดง คันตา คันจมูก คันคอ จาม ลดน้ำมูกในโรคหวัด

??หลักการใช้ยาที่ปลอดภัยควรพิจารณาจากอายุ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร สามารถศึกษาข้อมูลได้ใน infographic ครับ

ข้อห้ามใช้ 
 - ผู้ที่แพ้ยา หรือ ส่วนประกอบของยานี้
 - เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เนื่องจาก อาจกระตุ้นระบบประสาททำให้ชักได้
 - ผู้ที่กำลังมีอาการหอบหืด เนื่องจาก ทำให้เสมหะเหนียวข้นขึ้น และอาจอุดตันทางเดินหายใจ
 - ผู้ที่กำลังใช้ยา หรือ มีประวัติใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าภายใน 14 วันที่ผ่านมา

ยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
 - ยาเม็ดขนาด 2 มิลลิกรัม
 - ยาเม็ดหรือยาแคปซูลขนาด 4 มิลลิกรัม
 - ยาน้ำเชื่อมที่มีความแรง 2 มิลลิกรัมต่อช้อนชา (1 ช้อนชา = 5 มิลลิลิตร)

อ้างอิง   :สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ คลอเฟนิรามีนมาลีเอต [อินเทอร์เน็ต].[เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก http://ndi.fda.moph.go.th/drug_infopeople/detail?name=chlorpheniramine%20maleate
ตรวจสอบข้อมูล : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

วันที่ 31 สิงหาคม วันป้องกันการใช้ยาเกินขนาดสากล