อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งองคชาตกัน

ผู้ชายควรรู้?? ผู้หญิงควรทราบ++มาดูสัญญาณเตือน และ ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งองคชาตกัน??
      - หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ ??‍??
      - ร่างกายอาจจะกำลังบอกอะไรกับเรา
      - รับฟังอย่างใส่ใจ ไม่ตื่นตระหนก

ดูเพิ่มเติมได้ที่ --> Website: https://www4.si.mahidol.ac.th/th/department/cancer/index.php
                         Youtube : https://bit.ly/31S83o7