อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

“เจ็บคอแบบไหนถึงควรใช้ยาปฏิชีวนะ”

เนื่องในโอกาสสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพโลกประจำปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับ “เจ็บคอแบบไหนถึงควรใช้ยาปฏิชีวนะ” มาฝากกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา โดยคนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80)  มักมีอาการเจ็บคอจากไวรัส ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ (ยาต้านแบคทีเรีย) ในการรักษา เพราะนอกจากจะไม่ส่งผลต่อการรักษาแล้วยังอาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาด้วย