อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

ยาแก้ปวดทรามาดอล (Tramadol) ใช้ผิด ชีวิตเปลี่ยน

“ยาแก้ปวดทรามาดอล (Tramadol) ใช้ผิด ชีวิตเปลี่ยน”

       

      ทรามาดอล (Tramadol)  เป็นยาระงับปวด กลุ่มโอปิออยด์ (Opioids)     ข้อบ่งใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น อาการปวดจาก บาดแผล กระดูกหัก การบาดเจ็บของเส้นประสาท ไม่ควรใช้ในอาการปวดเล็กน้อย  


กลไกการออกฤทธิ์มี 2 กลไก คือ
1. กระตุ้นมิวรีเซปเตอร์ (µ-receptor) จะมีฤทธิ์ลดความปวด และมีฤทธิ์กดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดภาวะเคลิ้มสุข (euphoria)  
2. ยับยั้งการเก็บกลับของสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน (monoamine) คือ นอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) และ เซอโรโทนิน (serotonin) ทำให้สารสองชนิดนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและลดอาการปวดได้

ขนาดยาที่แนะนำ
ขนาดยาเริ่มต้นในผู้ใหญ่ คือ รับประทานครั้งละ 50 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลาปวด
ขนาดยาสูงสุดในผู้ใหญ่ไม่ควรใช้เกิน 400 มิลลิกรัม ต่อวัน

การใช้ยาทรามาดอลเกินขนาด ในปัจจุบันพบมากในกลุ่มวัยรุ่นที่นำยามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการเสพเพื่อผ่อนคลายและหากใช้ไปนานๆ จะเกิดการเสพติด และทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อารมณ์แปรปรวน มึนงง เคลิ้ม เฉื่อยชา

การเกิดพิษจากทรามาดอลแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ  การตั้งใจรับประทานยาเกินขนาด (เช่น การรับประทานยาเพื่อฆ่าตัวตาย) และเป็นผลจากการเสพเพื่อผ่อนคลาย

อาการเมื่อใช้ยาเกินขนาด ได้แก่ อาการซึม หมดสติ  คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ/สูง  ชัก หมดสติแบบลึก
ดังนั้นการรับประทานยาทรามาดอลเกินขนาด และการนำยาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อันตรายต่อชีวิตได้

หากต้องการปรึกษาเรื่องยาและพิษวิทยา  สามารถโทรปรึกษาได้ที่หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 0-2419-7007

เอกสารอ้างอิง
จุฬธิดา โฉมฉาย. ทรามาดอล (Tramadol.). ใน: สัมมน โฉมฉาย, จุฬธิดา โฉมฉาย, บรรณาธิการ. ภาวะพิษจากสารเสพเพื่อผ่อนคลายในวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศิริราช; 2560. หน้า 141-9.

ตรวจสอบข้อมูล : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
content creator : งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล