กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6486
เงินฝากทวีทรัพย์
มีบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์กับสหกรณ์แล้ว สามารถเปิดบัญชีแบบเดียวกัน (24/36 เดือน ส่งทุกเดือนเท่ากัน + ปลอดภาษ๊) กับธนาคารอีกได้หรือไม่?
คุณฉัตรชัย
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
ได้ครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น