ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 988
จำนวนผู้อ่าน 2499
จำนวนผู้อ่าน 2583
จำนวนผู้อ่าน 2867
จำนวนผู้อ่าน 3616
จำนวนผู้อ่าน 4137
จำนวนผู้อ่าน 1435
จำนวนผู้อ่าน 1457
จำนวนผู้อ่าน 1060
จำนวนผู้อ่าน 1059
จำนวนผู้อ่าน 1337
จำนวนผู้อ่าน 878
จำนวนผู้อ่าน 1125
จำนวนผู้อ่าน 1327
จำนวนผู้อ่าน 926
จำนวนผู้อ่าน 918
จำนวนผู้อ่าน 911
จำนวนผู้อ่าน 1289
จำนวนผู้อ่าน 1015