ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 1429
จำนวนผู้อ่าน 2337
จำนวนผู้อ่าน 2585
จำนวนผู้อ่าน 3463
จำนวนผู้อ่าน 3997
จำนวนผู้อ่าน 1302
จำนวนผู้อ่าน 1335
จำนวนผู้อ่าน 935
จำนวนผู้อ่าน 928
จำนวนผู้อ่าน 1206
จำนวนผู้อ่าน 745
จำนวนผู้อ่าน 975
จำนวนผู้อ่าน 1198
จำนวนผู้อ่าน 797
จำนวนผู้อ่าน 793
จำนวนผู้อ่าน 783
จำนวนผู้อ่าน 1157
จำนวนผู้อ่าน 811