ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 1487
จำนวนผู้อ่าน 2292
จำนวนผู้อ่าน 3223
จำนวนผู้อ่าน 3761
จำนวนผู้อ่าน 1088
จำนวนผู้อ่าน 1135
จำนวนผู้อ่าน 715
จำนวนผู้อ่าน 687
จำนวนผู้อ่าน 984
จำนวนผู้อ่าน 542
จำนวนผู้อ่าน 764
จำนวนผู้อ่าน 990
จำนวนผู้อ่าน 584
จำนวนผู้อ่าน 587
จำนวนผู้อ่าน 567
จำนวนผู้อ่าน 923
จำนวนผู้อ่าน 605