ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 441
จำนวนผู้อ่าน 2150
จำนวนผู้อ่าน 2449
จำนวนผู้อ่าน 3364
จำนวนผู้อ่าน 3899
จำนวนผู้อ่าน 1208
จำนวนผู้อ่าน 1236
จำนวนผู้อ่าน 830
จำนวนผู้อ่าน 825
จำนวนผู้อ่าน 1104
จำนวนผู้อ่าน 646
จำนวนผู้อ่าน 875
จำนวนผู้อ่าน 1105
จำนวนผู้อ่าน 695
จำนวนผู้อ่าน 692
จำนวนผู้อ่าน 684
จำนวนผู้อ่าน 1062
จำนวนผู้อ่าน 716