ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 558
จำนวนผู้อ่าน 2417
จำนวนผู้อ่าน 2528
จำนวนผู้อ่าน 2801
จำนวนผู้อ่าน 3560
จำนวนผู้อ่าน 4100
จำนวนผู้อ่าน 1395
จำนวนผู้อ่าน 1425
จำนวนผู้อ่าน 1020
จำนวนผู้อ่าน 1012
จำนวนผู้อ่าน 1295
จำนวนผู้อ่าน 838
จำนวนผู้อ่าน 1063
จำนวนผู้อ่าน 1285
จำนวนผู้อ่าน 885
จำนวนผู้อ่าน 880
จำนวนผู้อ่าน 875
จำนวนผู้อ่าน 1251
จำนวนผู้อ่าน 958