ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 706
จำนวนผู้อ่าน 383
จำนวนผู้อ่าน 58
จำนวนผู้อ่าน 46
จำนวนผู้อ่าน 45
จำนวนผู้อ่าน 43
จำนวนผู้อ่าน 25
จำนวนผู้อ่าน 40
จำนวนผู้อ่าน 40
จำนวนผู้อ่าน 38
จำนวนผู้อ่าน 39
จำนวนผู้อ่าน 39
จำนวนผู้อ่าน 34
จำนวนผู้อ่าน 53