กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6433
การเป็นผู้ค้ำประกัน
ขอทราบเงื่อนไขในการจะเป็นผู้ค้ำประกัน อายุราขการต้องเหลือกี่ปีถึงจะค้ำประกันให้ผู้ขอกู้ได้
คุณไกร
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
คุณสมบัติเบื้องต้น 1.ผู้ค้ำประกันต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 งวด จะค้ำประกันผู้กู้ได้ 1 คน และมีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี และสมาชิกผู้ค้ำต้องไม่เป็นคู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ด้วยครับ
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น