ประชุมวิชาการวันเอดส์โลก (World AIDS’ Day 2012) (2555)

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดบรรยายพิเศษ เรื่องเอดส์ภัยใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด เรื่องที่คุณไม่รู้ไม่ได้แล้ว ณ ห้องประชุมอาทิตยาธร ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด