ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 3,000,000 บาท

17/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 800,000 บาท

17/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 400,000 บาท

21/9/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 5,000,000 บาท

31/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,500,000 บาท

10/10/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

9/10/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

9/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

2/10/2566


ผศ.นพ.กมล อุดล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

5/10/2566


คุณศศิธร วัฒนกุลานุรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล มอบวิกผมแท้ จำนวน 100 หัว และผ้าโพกศีรษะ เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ที่รักษาด้วยเคมีบำบัด ให้กับหน่วยเคมีบำบัด

29/9/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

24/9/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 10,000,000 บาท

2/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

24/9/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

24/9/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

24/9/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

19/9/2566


ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง

19/9/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

22/9/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 600,000 บาท

22/9/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,850,000 บาท

21/9/2566
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]