ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

3/11/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

3/11/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

3/11/2566


คุณศศิธร วัฒนกุลานุรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช รับมอบรถเข็น จำนวน 8 คัน

31/10/2566


ผศ.นพ. ชัชวาล รัตนบรรณกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

30/9/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

31/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท

27/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

20/10/2566


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

20/10/2566


ผศ.พญ.จิตสุภา วงศ์ศรีภูมิเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท

20/10/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

19/10/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ รับมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 100 คัน

19/10/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

19/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

17/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 800,000 บาท

17/10/2566


คุณดวงชีวัน ชูฤกษ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยงานการพยาบาลศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท

14/10/2566


ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และประธานศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

12/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

11/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเครื่องบำบัดด้วยความเย็น 1 เครื่อง และเตียงออกกำลังกายแบบปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง

11/10/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

11/10/2566
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]