ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน

12/1/3109


ผศ. นพ. ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ศิริราช รับมอบเงินจำนวน 370,000 บาท

9/1/3109


คุณดวงชีวัน โตฤกษ์ หัวหน้าหน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด สยามินทร์ 5 รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

6/1/3109


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท

4/1/3109


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

29/12/3108


รศ.ดร.นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองคณบดีฝ่ายบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ และรักษาการรองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

28/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,700,000 บาท

16/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท

16/12/3108


ศ.คลินิก.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท

27/12/3108


ศ.คลินิก.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท

27/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

26/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 6,000,000 บาท

22/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท

22/12/3108


รศ.พญ. รสริน รัตนเลขา หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท

21/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

22/12/3108


ศ.คลินิก.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

20/12/3108


รศ. พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาประสาทวิทยา รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท

20/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

19/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบที่นอนโฟม จำนวน 32 ชุด

15/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 32 หลัง

9/12/3108
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]