ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน 5 ล้านบาท

22/5/2566


อาจารย์ธนธัช จรัสรุ่งโอฬาร รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร รับมอบเงิน จำนวน 250,000 บาท

18/5/2566


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

16/5/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิขย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช เข้าพบคุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพื่อนำเสนอโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

9/5/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิขย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบตู้เก็บเสมหะความดันลบ จำนวน 1 ตู้

9/5/2566


ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบมะม่วง จำนวน 3 ตัน

9/5/2566


ศ.นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีคนที่1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

8/5/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 370,000 บาท

28/4/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

27/4/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

24/4/2566


ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท

21/4/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

20/4/2566


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท

12/4/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

11/4/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

7/4/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 600,000 บาท

7/4/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 7,777,777.77 บาท

7/4/2566


รศ. นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค รับมอบเงินจำนวน 460,000 บาท

5/4/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

28/3/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท

7/4/2566
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]