ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท

19/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

17/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท

16/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,030,000 บาท

16/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,030,000 บาท

16/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน

16/12/3108


ผศ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัด จำนวน 36,000 ขวด

15/12/3108


ศ. นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

29/11/3108


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบยางรถยนต์ จำนวน 40 เส้น มูลค่า 200,000 บาท

2/12/3108


คุณดวงชีวัน โตฤกษ์ หัวหน้าหน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด สยามินทร์ 5 รับมอบถุงผ้าจำนวน 2,000 ใบ และ ช้างบีบมือ จำนวน 300 ชิ้น

15/1/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

14/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท

14/12/3108


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท

14/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

13/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

9/12/3108


ศ. นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช รับมอบเงินจำนวน 900,000 บาท

2/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท

13/12/3108


ผศ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

1/12/2565


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

30/11/2565


ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

28/11/2565
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]