ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 466,200 บาท

21/2/2566


รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร รับมอบเงิน จำนวน 600,000 บาท

20/2/2566


รศ.พญ. เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

14/2/2566


ศ.นพ. สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 80,000 บาท

7/2/2566


ศ. นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดี คนที่ 1 และ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

19/2/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท

15/2/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

15/2/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

15/2/2566


รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร รับมอบเงิน จำนวน 397,722.20 บาท

9/2/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 183,700 บาท

13/2/2566


รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท

13/2/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

10/2/2566


รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร รับมอบเงิน จำนวน 397,722.22 บาท

9/2/2566


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่

30/12/3108


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

13/1/3109


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

3/2/3109


คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ พยาบาลสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รับมอบเงินจำนวน 600,000 บาท

18/1/3109


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 43,258 บาท

17/1/3109


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 630,087 บาท

17/2/3109


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท

12/1/3109
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]