ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,800,000 บาท

25/11/2565


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

23/11/2565


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 3,300,000 บาท

25/11/2565


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบโทรทัศน์ ยี่ห้อ VIEW LINE จำนวน 10 เครื่อง

23/11/2565


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

22/11/2565


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

21/11/2565


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

11/11/2565


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท

9/11/2565


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,219,197.99 บาท

31/10/2565


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

28/10/2565


ศ.นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์ แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

27/10/2565


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท

26/10/2565


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท

25/10/2565


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท

20/10/2565


รศ.ดร. นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รักษาการรองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช และรองคณบดีฝ่ายบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

12/10/2565


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 13,515,000 บาท

5/10/2565


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 600,000 บาท

5/10/2565


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท

29/9/2565


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

23/9/2565


รศ.ดร.นพ. วิฑูรย์ ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

22/9/2565
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]