NEWS and EVENT

ประมวลภาพ สัมมนาสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2562

ประมวลภาพ บรรยากาศ(บางส่วน) งานสัมมนาสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี
*หากสมาชิกต้องการภาพทั้งหมดโปรดคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
(Part 1)
(Part 2)