ค่ายพัฒนาโรงเรียนอนุรักษ์เสม็ดนางชี-หาดในยางท้องทะเลภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ค้าง 2 คืน)


สถานที่จัดกิจกรรม : อ่าวพังงา เสม็ดนางชี จ.พังงา หาดในยาง จ.ภูเก็ต
รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน

 

กิจกรรมเรียนรู้จิตอาสา
     – กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน จ.พังงา
     – กิจกรรมเก็บขยะเสม็ดนางชี จ.พังงา
     – กิจกรรมเก็บขยะหาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต
     – กิจกรรมวิถีคนอาสา/การแสดงชาวค่าย ค่ำคืนภูเก็ต/พังงา
     – ศึกษาดูงาน Otop นวัตวิถี ด้วยแนวคิด Smart Farm บ้านนากลาง จ.พังงา
     – นอนเต้นท์นับดาวล้านดวงบนทางช้างเผือก ณ จุดชมวิวเสม็ดนางชี SEEN the UNSEEN
     – ล่องเรืออ่าวพังงา (เช่น เขาพิงกัน,เขาตะปู,เกาะปันหยี)
     – กราบพระขอพรหลวงพ่อแชม วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนใต้
     – ไหว้พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ชมวิวมุมสูงนครภูเก็ต

 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
     – บัตรประชาชนตำรวจเรียกตรวจจะไม่ถูกปรับ(สำคัญมาก)
     – นำเอกสารมาให้เซ็นรับรองได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
     – เสื้อผ้าสบายๆ ๓-๔ ชุด อยากเล่นน้ำก็เอาชุดว่ายน้ำมาด้วยก็ได้นะ
     – เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยจะดี อากาศจะเย็นๆ แล้ว
     – รองเท้าเปียกน้ำได้ แห้งง่าย เช่น รองเท้าแตะ/รองเท้ายาง
     – เต้นท์ (หากมีให้นำมาด้วย ถ้าไม่มีให้แจ้งจะหาให้) แต่ผ้าห่มเอามาเองนะ
     – ไม่สะดวกนอนเต้นท์ นอนบ้านพักก็ได้แต่ต้องจ่ายส่วนนี้เอง
     – จัดกระเป๋าให้เบา น้อยที่สุด เพื่อความสะดวกการเดินทาง

 

การเดินทางและสมทบทุนร่วมกิจกรรม 
ท่านละ 2,640 บาท (จ่ายครั้งเดียว) กรณีท่านยกเลิกไม่ไปได้รับเงินคืน 1300 บาท ต้องก่อนเดินทาง 15 วัน
หรือแบ่งจ่ายได้ 3 ครั้ง (กรณีท่านยกเลิกไม่ไป ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี แต่หาคนแทนได้)
     - 880 บาท หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว
     - 880 บาท ภายในวันที่ 15 พ.ย.61
     - 880 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย.61

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายเดชา ฤทธิ์แดง
โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน
โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
 085-4805595 Ais
 086-4125311 True

 

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved