อาสาใส่ซองส่งความสุข สคส. ปีใหม่ ปี 2562

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครบริการหน่วยตรวจโรคจักษุ (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

เปิดรับอาสา : 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 20 มีนาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

เปิดรับอาสา : 23 มกราคม 2567 ถึง 20 มีนาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครประจำจุดวัดความดันโลหิต (มกราคม-กุมภาพันธ์)

เปิดรับอาสา : 19 ธันวาคม 2566 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2567

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (มกราคม)

เปิดรับอาสา : 14 ธันวาคม 2566 ถึง 22 มกราคม 2567

ปิดรับอาสา


อาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (พฤศจิกายน - ธันวาคม)

เปิดรับอาสา : 17 ตุลาคม 2566 ถึง 15 ธันวาคม 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครประจำจุดวัดความดันโลหิต

เปิดรับอาสา : 21 กันยายน 2566 ถึง 22 ธันวาคม 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครบริการและแนะนำผู้ป่วย

เปิดรับอาสา : 24 สิงหาคม 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved