อาสาสมัครประจำจุดวัดความดันโลหิต (มิถุนายน-กรกฎาคม)

เปิดรับอาสา : 23 พฤษภาคม 2567 ถึง 29 กรกฎาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (มิถุนายน-สิงหาคม)

เปิดรับอาสา : 17 พฤษภาคม 2567 ถึง 28 สิงหาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application(มิถุนายน-สิงหาคม)

เปิดรับอาสา : 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 27 สิงหาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครบริการหน่วยตรวจโรคจักษุ (มิถุนายน-กรกฎาคม)

เปิดรับอาสา : 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (มิถุนายน-กรกฎาคม)

เปิดรับอาสา : 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครประจำจุดวัดความดันโลหิต (พฤษภาคม)

เปิดรับอาสา : 26 เมษายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครบริการหน่วยตรวจโรคจักษุ (เมษายน-พฤษภาคม)

เปิดรับอาสา : 27 มีนาคม 2567 ถึง 29 พฤษภาคม 2567

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (เมษายน-พฤษภาคม)

เปิดรับอาสา : 21 มีนาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

ปิดรับอาสา


อาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (มีนาคม-พฤษภาคม)

เปิดรับอาสา : 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 พฤษภาคม 2567

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application(มีนาคม-พฤษภาคม)

เปิดรับอาสา : 22 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved