งานกิจกรรมเพื่อสังคม
ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 02 419 9350-1, 9065 | โทรสาร: 02 419 7652 (Tel)
อีเมล์: csrsiriraj@gmail.com
หรือติดต่อสอบถาม ส่ง Inbox ได้ทาง Facebook page ศิริราชเพื่อสังคม

CSR Siriraj
Siriraj Hospital 2 Wanglang Road Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel: +662 419 9350-1, 9065 | Fax: +662 419 7652 (Tel)
E-mail: csrsiriraj@gmail.com

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved