งาน "คณบดี-ผู้บริหารคณะฯ พบประชาคมศิริราช และมอบของขวัญปีใหม่ 2567" 

ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมงาน "คณบดี-ผู้บริหารคณะฯ พบประชาคมศิริราช และมอบของขวัญปีใหม่ 2567"  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566  เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น G อาคารศรีสวรินทิรา (เริ่มลงทะเบียน 12.30-13.30 น.) โดยสามารถส่งคำถามผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://shorturl.asia/dHRDk

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูการถ่ายทอดได้ทาง Siriraj Channel  และผ่านระบบสัญญาณภาพ / เสียงระบบ  Network  (SIBN)
https://www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html